Walfer Foto-Frėnn a.s.b.l.

de Walfer Fotosclub

since 1984

 CONCOURS: Kennt Dir Är Gemeng? - Connaissez-vous votre commune?

De SIT Walfer an d'Walfer Foto-Frënn, mat der Ënnerstëtzung vun der Gemeng Walfer, organiséieren tëscht dem 1. Mee an dem 31. August 2021 zwee Concouren, bei denen sämtlech Awunner aus der Gemeng matmaachen a Präisser gewanne kënnen.

Le SIT Walfer, les Walfer Foto-Frënn, avec le soutien de la Commune de Walferdange, organisent du 1er mai au 31 août 2021 deux concours auxquels tous les habitants de Walferdange, Bereldange et Helmsange peuvent participer. De beau prix attendent les gagnants!


Concours 1:   Kennt Dir Är Gemeng? - Connaissez-vous votre commune?   

REGLEMENT (L&Fr)

Et geet drëm, Plazen hei aus der Gemeng un Hand vu Fotoen ze erkennen an déi richteg Äntwerten un de SIT Walfer ze mailen oder ze schécken. D'Fotoe ginn am "Buet" publizéiert a sinn och op der Websäit vum SIT ze fannen-  Il s'agit de reconnaître, sur base de photos, des endroits situés sur le territoire de la commune et de faire parvenir les réponses correctes au SIT Walfer. Les photos sont publiées au "Buet" et sur le site internet du SIT Walfer.

Dëse Concours "gëtt vum SIT Walfer organiséiert. D'Fotoe si vun de Walfer Foto-Frënn!  -  Ce concours est organisé par le SIT Walfer. Les photos ont été réalisées par les Walfer Foto-Frënn!

www.sitwalfer.lu - <http://wff.lu/index.php?include=email&?q=VwJIBkEOKyxbFnMETyFJAFgPKC5tTTRtMg-3D-3D_37>  - SIT Walfer, 7, rte de Diekirch, L-7220 Walferdange