Walfer Foto-FrŽnn a.s.b.l.

de Walfer Fotosclub

since 1984

Versammlungen

          Versammlung/Aktivitéit                       Aktivitéit                    Comité **      
         
04/01/2021 (annulée Covid)        
         
01/02/2021        
         
01/03/2021   AG 08/03/2021*    
         
12/04/2021        
         
22/04/2021(montage salon)        
         
03/05/2021        
         
07/06/2021        
         
05/07/2021        
         
02/08/2021        
         
06/09/2021        
         
04/10/2021        
         
08/11/2021        
         
06/12/2021        

 

Prinzipiell sinn déi hei opgefouert Méindesversammlungen ëmmer am Studio a fänken um 20.00 Auer un, ausser wann am "Programm" oder an den "News" eppes Anëscht steet!

Wéinst Covid-19 an dem relativ héije Risiko fir sech an zouene Räim unzestiechen, si bis op Weideres keng Versammlungen an eisem Lokal !  

Mir probéieren awer fir all Mount wéinstens eng Clubaktivitéit unzebidden. Fir dës Aktivitéiten (cf. News oder Member Area) sollen déi interesséiert Membere sech w.e.g. am Viraus umellen!

Wann dës Aktivitéiten feststinn an déi sanitär Situatioun et erlabt, ginn se am Programm, an den News a per E-Mail un di ageschriwwe Memberen ugekënnegt.

* D'Assemblée Générale (AG) ass fir den 8.3.2021 viirgesinn. Ausnamsweis gëtt se dëst Joer awer ouni physësch Präsenz vun de Memberen ofgehalen! (Detailler an der InfoMail 01/2021).

** De genauen Datum vun de Comitésversammlungen gëtt de Comitésmemberen mat Zäit matgedeelt!

Eis Versammlunge sinn op Lëtzebuergësch!