Levitatiounsshooting bei der Uelzecht - Op e spéideren Datum REPORTÉIERT -

E Samsdeg, den 10. Oktober treffe mer eis géint 8:30 Auer bei der Pidal (Haptentrée) a gi vun do aus bei d'Uelzecht. Hei ass zanter der Renaturéierung e flotte Biotop entstanen, quasi eng Auenlandschaft am Klengen, wou mer ongestéiert eise Projet ëmsetze kënnen.

Mir probéieren e Model (fotografësch) iwwer d'Waasser schwiewen ze loossen (Levitatioun). Prinzip: Et ginn zwou Fotoë gemaach an déi ginn duerno am PS iwwerenanergeluecht a wat zevill ass gëtt ewechretouchéiert...

Fir datt mer wëssen, wien matmécht, w.e.g. bis spéitsdens freides owes (!) beim Präsi umellen!

Wéinst dem ville Reen an de läschten Deeg ass d'Uelzecht ze héich an ze knaschteg an dofir ass et momentan onmeigelech, eise Projet esou ëmzesetzen, wéi mer e geplangt haten!

Een neien Datum gëtt esou séier wéi méigelech matgedeelt.