Choix vun de 25 Fotoen fir d'Bicherdeeg Ausstellung

Wéi all Joer setze mer eis zesummen a kucken d'Fotoen, déi eis Memberen zum Thema "Buch" ofgeliwwert hunn. Uschléissend wiele mer déi 25 Fotoen eraus, déi mer op de Bicherdeeg weisen.

Wéi schonn déi läscht Joren kritt all Member, deen de 7.10. an d'Reunioun kënnt, e Blat, wou hien d'Punkten (vun 1 - 10) drop schreift, déi hien den eenzelne Fotoe gëtt. Dës Punkte ginn dann zesummegezielt an da stinn déi 25 "Gewënner" fest.

Wat mer zu méi sinn, wat d'Resultat méi iwwerzeegend ass.

SAVE THE DATE!!!!