Lightpainting

Wann d'Wieder et erlabt, maache mer eis Fotoen dobaussen.

Wann net, bleiwe mer am Studio.

Egal wéi, treffe mer eis awer um 20:00 Auer am Studio!

Wann der ausgefalen faarwech LED-Liichtquellen, Laserpointer, Requisiten fir unzeliichten ... a gutt Iddien hutt, bréngt se mat!